אלפיון עליון למען אלפיון תחתון

חברת נדל"ן ענקית החליטה לבנות מחדש כפר של שבט עתיק ומנוצל באי מרהיב בפיליפינים