מנילה: צעדת תמיכה בישראל

במערכת הכריזה נשמעו שירים בעברית, באירוע הסיום תקעו בשופרות. מאות פיליפינים ביקשו להזכיר שהם אוהבים את ישראל אף שמדינתם הצביעה בעד הפלסטינים באו"ם