האוצר המופלא

במאה הקודמת, בעת מלחמת העולם ה-II נטמן כאן אוצר של זהב השווה מיליארדי דולרים. האם זהו האוצר המופלא שטמון בפיליפינים?